لبخند❤️عشق Khandehvaneh2357

پشتِ تمام آرزوهاے تو 💫خــدا💫 ايستاده است... ڪافيیست بہ حڪمتش ايمان داشتہ باشی تا قسمتت سر راهت قرار ڪَیرد او را بخوانيد تا شما را اجابت ڪند💐 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 🍁 ┊ ┊ 🍂 ┊ 🍁 🍂

پیوستن به کانال

۰

دنبال کننده

۰

پست

۱۱۲۵

اعضای کانال
تعداد اعضای کانال لبخند❤️عشق
تعداد لحظه ای اعضا ۱۱۲۵ نفر