نحوه خذف پیام های ارسال شده از دید مخاطب

نحوه خذف پیام های ارسال شده از دید مخاطب
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ تلگرام - حذف پیام

گاها ممکن است که پیام هایی را اشتباهی به یک فرد خاص ارسال کنید و با دیدین این پیام مشکلی یا ناراحتی بین دو نفر ایجاد شود.

در نسخه های قدیمی تلگرام این امکان وجود داشت که پیام ها حذف شوند ولی به این صورت بود که فقط از صفحه گفتگوی شما حذف می شد و پیام همچنان در صفحه گفتگوی مخاطب باقی می ماند.

ولی تلگرام در نسخه های جدید خود این قابلیت را اضافه کرده که می توان پیام را از هر دو صفحه گفتگوی شخص و مخاطب حذف کنید . البته با یک پرش که آیا می خواهید برای مخاطب هم حذف شود یا خیر؟اگر تایید کنید پیام از هر دو صفحه گفتگو پاک خواهد شد.

مطابق تصویر زیر:


ارسال نظر
برای ارسال نظر .