وعده پاول دروف برای تغییر ادمین کانال ها و گروه ها

وعده پاول دروف برای تغییر ادمین کانال ها و گروه ها
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ پاول دروف - تلگرام - کانال تلگرام - گروه - مدیر

 یکی از قابلیت های تلگرام، ایجاد گروه و کانال ها است. اگر مشاهده کرده باشید، کسی که گروه و یا کانالی را ایجاد میکند نمی تواند جای خود را به کاربر دیگری بدهد.

به عنوان مثال اگر شما سازنده یک کانال تلگرام باشید، در صورتی که بخواهید از آن کانال خارج شوید، کانال شما به طور کل حذف میشود


در همین رابطه، یکی از کاربران در توئیتر خود از پاول دورف، مدیر تلگرام خواست تا امکانی در تلگرام فراهم کند تا بتواند در گروه ها و کانال ها ادمین را تغییر دهد. دورف نیز در جواب اعلام کرد: "در 30 روز آینده امکان تغییر ادمین کانال‌ها و گروه‌ها را فراهم می شود."


ارسال نظر
برای ارسال نظر .