تشخیص بلاک بودن یا نبودن در تلگرام

تشخیص بلاک بودن یا نبودن در تلگرام
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ بلاک - تلگرام

برای آن‌که متوجه شوید توسط دیگران بلاک شده‌اید یا خیر، کافی است به پروفایل یا صفحه‌ی چت با او بروید.
اگر تاریخ آخرین بازدید آن شخص به‌صورت

Last Seen A Long Time Ago

بود و عکس پروفایلی نیز از او قابل مشاهده نبود، آن شخص شما را بلاک کرده است.


ارسال نظر
برای ارسال نظر .