رمز گذاشتن بر روی برنامه تلگرام بدون نیاز به برنامه های رمزگذار

رمز گذاشتن بر روی برنامه تلگرام بدون نیاز به برنامه های رمزگذار
سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ پسورد - پسورد تلگرام - تلگرام
اگر دوست دارید برای اجرای تلگرام رمز عبوری درخواست شود، لزوما نیازی نیست از اپلیکیشن‌های قفل کننده و رمزگذار استفاده کنید.
تلگرام در تنظیماتش چنین قابلیتی را با عنوان PassCode جای داده است.
برای دسترسی به این بخش به تنظیمات، بخش Privacy And Security و سپس PassCode مراجعه کنید و برای اکانت خود رمز تعیین کنید.
روند انجام این کار را در تصاویر ببینید.


ارسال نظر
برای ارسال نظر .