اتوبوس شارژی وارد بازار می شوند

اتوبوس شارژی وارد بازار می شوند
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ اتوبوس شارژی - خودرو - مسافر

با بزرگ شدن روزافرونشهرها و افزایش جمعیت و با توجه به افزایش کارخانه ها و خودروهای گوناگون و بنزین سوز، نیاز به وسایل نقلیه بدون آلودگی به شدت احساس می‌شود.

به همین دلیل است که کشورهای بزرگ و شرکت هایساخت اتومبیل‌ها به این فکر افتاده‌اند تا دهه‌های آینده خودروها و اتوبوس‌های شارژی را به طور کلی جایگزین  خودروهای امروزی نمایند.


در همین راستا شرکت پروترا وارد عمل شده است و  وظیفه خود را در قبال نسل‌های آینده انجام داده است. این شرکت، اتوبوسی شارژی ساخته است که می‌تواند مسافت زیادی را با یک مرتبه شارژ طی کند.

این اتوبوس شارژی که Catalyst E2 Max نام دارد در  جدیدترین آزمایش های سرعت خود ثابت کرده است که می‌تواند مسافتی بالغ بر 1102 مایل ( حدود 1770 کیلومتر ) را با یک بار شارژ کامل طی کند.

این گزارش پیشرفت بسیار بزرگی در این زمینه محسوب می‌شود و نوید این را می‌دهد که در آینده ای نزدیک شاهد ساخت اتومبیل ها و وسایل نقلیه شارژی بهتری باشیم .

 

ارسال نظر
برای ارسال نظر .