افزایش تعداد اعضای سوپرگروها در تلگرام

افزایش تعداد اعضای سوپرگروها در تلگرام
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

🍃 به روز رسانی تلگرام برای سوپر گروه ها


⭕️ پاول دورف تایید کرد در به روز رسانی بعدی تلگرام ، محدودیت سوپر گروه ها به 10000 تا 20000 عضو ارتقا خواهد یافت


📢 t.me/telegraamplus

🌐 telegramplus.irارسال نظر
برای ارسال نظر .